Vi er Mester godkjent bedrift!

Mestermerket er en garanti for solid fagkompetanse

En mester har fag/-svennebrev, toårig mesterutdanning og lang praksis i yrket sitt. Mesterutdanningen gir i tillegg til videreutdanning i eget fag, også utdanning i bedriftsledelse. Det betyr at mesteren tar ansvar både for faget og de ansatte. Mesterne jobber aktivt med kompetanseheving og utvikling av fagkunnskapen til sine medarbeidere. 

En mester betyr trygghet

Mesterutdanningen gir i tillegg til videreutdanning i eget fag, også utdanning i bedriftsledelse. Det betyr at mesteren tar ansvar både for faget og de ansatte. Mesterne jobber også aktivt med kompetanseheving og utvikling av fagkunnskapen til sine medarbeidere.

Sikkerhet og seriøsitet

Det er bare håndverkere godkjent av Mesterbrevnemnda som kan benytte mestermerket og mestertittelen. Tittelen og merket er en garanti for at arbeidet bygger på gode håndverkstradisjoner og er fagmessig utført. En mester tar ansvar for miljøet og følger regelverket. 

Trygghet for gode løsninger og skriftlige avtaler

Gjennom utdanningen og erfaringen som kreves for å kalle seg mester, kan du være sikker på å få en løsningsorientert håndverker som gir deg gode råd og fagmessig oppfølging. Du får skriftlige avtaler, også for mindre arbeider. 

En mester er fremtidsrettet

Gjennom utdanningen og erfaringen ser en mester potensialet i moderne materialer, redskaper og teknikker og skaper nye muligheter tuftet på gamle tradisjoner.

Resultater du kan være trygg på

En mester er grundig og opptatt av å levere kvalitet både i gjennomføring og resultat. Det gir en sikkerhet for at investeringen du gjør svarer seg på både kort og lang sikt.